Các sản phẩm

ZHONGCHUAN DIGITAL EQUIPMENT CO., LTD.,  Như một doanh nghiệp công nghệ cao đăng ký tại Hàng Châu và sự chấp thuận của Cục Quản lý Hàng Châu Công Thương, Hàng Châu Zhongchuan Digital Equipment Co., LTD. là định không dây Thiết bị truyền doanh nghiệp sản xuất do Bộ Công nghiệp Thông tin. Đây là doanh nghiệp trong đó có các đài phát thanh truyền chứng nhận thiết bị mạng do Tổng cục Phát thanh Truyền hình và phim, và nó là một trong ...

Đọc thêm

Điểm đến mới