ផលិតផល​ពិសេស

ZHONGCHUAN ក្រុមហ៊ុន Digital Equipment CO ។ , LTD ។ ,  ជាសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដែលបានចុះបញ្ជីនៅខេត្ត Hangzhou និងបានអនុម័តដោយរដ្ឋបាលខេត្ត Hangzhou ឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មខេត្ត Hangzhou ខេត្ត Zhongchuan ឌីជីថលបរិក្ខារ Co. , LTD ។ សហគ្រាសផលិតឥតខ្សែគឺការបញ្ជូនបរិក្ខារដោយបានចាត់តាំងក្រសួងឧស្សាហកម្មព។ វាគឺជាសហគ្រាសដែលមានការឆ្លងវិទ្យុឧបករណ៍បណ្តាញវិញ្ញាបនប័ត្ររដ្ឋបាលរដ្ឋដោយវិទ្យុភាពយន្តនិងទូរទស្សន៍ហើយវាគឺជាការមួយ ...

អាន​បន្ថែម

មកដល់ថ្មី